Algemene voorwaarden

1. Lessen

1.1.   Proefles, eenmalig, daarna losse lessen. Bij een 10- rittenkaart of abonnement kan men kiezen voor een vaste dag/tijd. Het is ook mogelijk te kiezen voor wekelijks verschillende lessen. Via het online inschrijfsysteem, momoyoga, kun je je eigen planning maken.
1.2.   Mocht de les onverhoopt niet doorgaan zal er contact op worden genomen, waarna de les kan worden ingehaald of de geldigheidsduur van de kaart verlengd.
1.3.   Afmelden van de (gereserveerde) les, kan kosteloos tot 4 uur van tevoren.

2. Aansprakelijkheid & Verantwoordelijkheid

Het volgen van de trainingen is geheel voor eigen risico van de deelnemer. Raadpleeg in geval van twijfel over uw fysieke conditie uw huisarts of fysiotherapeut voordat u besluit trainingen te volgen. Vermeld blessures, medicatie, aandoeningen, latexallergie of ziekten altijd vooraf. In voorkomende gevallen zullen wij u gemotiveerd adviseren één of een aantal persoonlijke trainingen te volgen alvorens deel te nemen aan de groeps- trainingen. In het belang van zowel deelnemer als docent dienen instructies van de docent tijdens de trainingen exact te worden opgevolgd. met Lisanne is nooit verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen, opgelopen verwondingen of ander lichamelijk letsel en de eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van de deelnemer. Daarnaast kan met Lisanne u voor aangerichte schade of vernielingen aansprakelijk stellen. Het is zinvol om na te gaan of u verzekerd bent voor de risico’s verbonden aan sportbeoefening.

3. Betalingsvoorwaarden

Leskaart is persoonsgebonden. De 10-rittenkaart is 18 weken geldig. Deze leskaart is niet inwisselbaar. De geldigheidsduur is exclusief vakanties en/of geannuleerde trainingen. U kunt de les online betalen (IDeal) via momoyoga.

4. Praktisch

Wanneer de les buiten openingstijden valt van de winkel Make My Day, zal de winkeldeur sluiten wanneer de les start. Zorg dat je op tijd bent voor de les en niet voor een gesloten deur staat.